Åhusparken

Åhusparken sträcker sig från Stenskogsvägen bort till Malmövägen längs med Höörsån.

Parken är till stor del orörd natur med träddungar och högt gräs men det finns även en lekplats och fotbollsplan. Lekplatsen byggdes ny 2013 och är tillgänglighetsanpassad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.