Säkerhet och regler i badet

Vi som arbetar på Höörs Bad och Sportcentrum har som ambition att det ska vara trevligt, rent och säkert för dig att besöka oss. För att underlätta detta har vi tagit fram några regler för våra besökare.

Hela arbetet med ett rent bad handlar om bra städrutiner, snabba åtgärder när ”olyckor” sker, bra vattenreningssystem och det viktigaste, att våra besökare duschar före bad.

Varmt välkommen – på vissa villkor

 • Samtliga besökare ska betala entréavgift (undantag för ledarledd sim- och föreningsverksamhet samt ledsagare med intyg till badgäst).
 • Genom att betala entré till simhallen accepterar du de regler och riktlinjer som finns hos oss.
 • Filmning och fotografering är inte tillåtet i omklädningsrum eller simhall.
 • Alla månads-, aktivitets- och årskort är personliga.
 • Vid ditt besök skall du visa hänsyn och respektera andra badgäster, personal och regler. Följs inte reglerna har personalen rätt att avvisa en person från anläggningen utan återbetalning.

Säkerhet

 • Simning, bad och användning av anläggningen sker på eget ansvar.
 • Ha alltid uppsikt över dina barn. Barn under 12 år och icke simkunnig upp till 18 år ska vara i sällskap med badande simkunnig vuxen. Vid tveksamheter på simkunnighet kan badvärden be dig visa att du är simkunnig. Vår rekommendation är att en badande simkunnig vuxen ansvarar för högst 3 barn.
 • Totalt skärmförbud gäller. Inga datorer, mobiler eller surfplattor i vare sig dusch eller simhall.
 • All form av glas- eller porslinsartiklar är förbjudna inom anläggningen.
 • Hjärtstartare finns vid receptionen samt inne i simhallen vid värdeskåpen.
 • Vi har fyra nödlarmsknappar i anläggningen där en sitter i anslutning till undervisnings-/25-metersbassängen, en vid upplevelsedelens grindar samt en inne i respektive omklädningsrum.
 • Brandlarm samt nödutgångar finns på flera platser i anläggningen, se översiktskarta för placeringar.

Trivsel och hygien

 • Duscha både kropp med tvål och hår med schampo utan badkläder innan du badar.
 • Använd rena badkläder i funktionsmaterial. Underkläder är inte tillåtna. Barn upp till 3 år och besökare som inte är blöjfria, måste bära täta badbyxor eller badblöja.
 • I bastun skall du sitta på en handduk.
 • Använd skåp som finns i omklädningsrummen och eget hänglås för att låsa in dina saker. Hänglås som finns kvar på skåpen efter stängning klipps upp av personalen
 • Från sju års ålder får inte längre pojkar följa med in på damernas och flickor följa med in på herrarnas omklädningsrum.
 • Ta av dina ytterskor vid skogränsen.
 • Djur är inte tillåtna inomhus.

Övrigt

 • Barnvagnar parkeras på anvisad plats vid receptionen.
 • Det kan förekomma både manlig och kvinnlig personal i omklädningsrummen.
 • Hela anläggningen är rök-, alkohol- och drogfri.
 • Vid förstörelse av lokalen eller andra besökares ägodelar kan den skyldige bli ersättningsskyldig, samt polisanmälas.
 • Höörs bad och sportcentrum ansvarar inte för värdesaker, kläder eller kvarglömda tillhörigheter.

Hjärtstartare finns

 • I receptionen.
 • Vid värdeskåpen inne i badet.

Vid nödsituationer inne i badet

Tryck på nödlarmet (gröna skyltar) så hör personalen detta i kommunikationsradion och kan komma direkt till det larmade området.

Förtydligande om skärmförbud

Vi har skärmförbud och fotograferingsförbud inne i simhallen, omklädningsrummen samt i alla bastuar. Det innebär att du som gäst inte får använda datorer, mobiltelefoner eller surfplattor inne i simhallen eller omklädningsrummen. Anledningen till detta är att öka säkerheten på badet.

 • Ett tillbud sker tyst och fort, och en mobiltelefon eller surfplatta kan vara skillnaden mellan liv och död.
 • Skulle en badgäst tappa sin enhet så att den går sönder och glas hamnar i bassängen, måste hela bassängen tömmas och saneras.
 • Fotograferingsförbudet finns för att förhindra att andra badgäster oönskat kommer med på bild.

Vuxenansvaret

 • Som vuxen med barn i sällskap är det du som har ansvar för barnets säkerhet och att våra regler följs. Barn under tolv år och icke simkunniga upp till 18 år ska alltid ha en ombytt och badande vuxen med sig inne i badet. Vi kan vid tveksamheter be att få intyg från barnen gällande simkunnighet och ålder. Vi rekommenderar att en vuxen ansvarar för högst tre barn.
 • Under de tider som badet är öppet för allmänheten finns aktiva badbevakare och livräddningskunnig personal. Ansvaret för barn i ditt sällskap ligger fortfarande på dig som vuxen. Du behöver alltid vara i närheten av barnen och ha uppsikt. Ett bra ”kom-ihåg” är att du ska vara nere med fötterna i den bassäng dina medföljande barn är. Du som vuxen är ombytt och badar tillsammans med barnen för att snabbt kunna ingripa om något händer.
 • Om du som vuxen eller förälder lämnar barn som är minst tolv år och simkunniga ensamma i badet är det ändå ditt ansvar att informera barn om de regler som gäller i hela anläggningen.

Om säkerheten äventyras eller om gäster bryter mot regler eller uppmaningar från personalen kan gästen avvisas från anläggningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.