Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Säkerhet och regler i badet

Vi som arbetar på Höörs Bad och Sportcentrum har som ambition att det ska vara trevligt, rent och säkert för dig att besöka oss. För att underlätta detta har vi tagit fram några regler för våra besökare.

Hela arbetet med ett rent bad handlar om bra städrutiner, snabba åtgärder när ”olyckor” sker, bra vattenreningssystem och det viktigaste, att våra besökare duschar före bad.

Ordningsregler

Som besökare på Höörs bad och sportcentrum finns uppsatta ordningsregler. Det är av största vikt att visa respekt och hänsyn mot alla. Personalen kan avvisa de som bryter mot ordningsreglerna.

 • Ta av dina skor vid skogränsen. Vill du ta med dig dem till omklädningsrummet för att låsa in dem, ta av skorna vid skogränsen och bär dem i handen.
 • Duscha utan badkläder och tvätta dig med tvål, och tvätta håret med schampo. Gör det innan du badar.
 • Bada endast i kläder avsedda för bad. Bada aldrig i underkläder eller i material av bomull då det försämrar vattenkvalitén och förstör reningssystemet.
 • Fotografering är förbjudet i hela anläggningen. Det råder totalt mobil- och skärmförbud i bassängområdet och i omklädningsrummet.
 • Glas och porslin får inte medtas in i anläggningen.
 • Hänglås som finns kvar på skåpen efter stängning klipps upp av personalen
 • Hela anläggningen är rök-, alkohol- och drogfri.
 • Det kan förekomma både manlig och kvinnlig personal i omklädningsrummen.
 • Observera att Höörs bad och sportentrum inte ersätter eventuella förluster. Detta gäller även för kläd- och värdeskåp.

Ordningregler som gäller barn

 • Barnvagnar parkeras på anvisad plats vid receptionen.
 • Barn under 3 år skall använda babysimbyxa eller badblöja.
 • Från 7 års ålder får pojkar inte följa med in i damernas omklädningsrum eller flickor följa med in i herrarnas omklädningsrum.
 • Barn under 12 år och icke simkunniga upp till 18 år ska vara i badande vuxens sällskap. Vid tveksamheter om simkunnighet kan badvärden be dig visa att du är simkunnig.
 • Ha alltid uppsikt över dina barn.
 • Vår rekommendation är att en vuxen ansvarar för högst 3 barn.

Vi arbetar för en säker anläggning

Att ha en säker anläggning handlar om att dels veta vem du som besökare ska kontakta om något händer, dels också känna till våra ordningsregler och vart vi har våra nödlarmsknappar. Här följer några allmänna punkter om säkerhet som är bra för dig att känna till.

 • Du känner igen vår personal genom att de antingen har en blå eller svart tröja. Texten på ryggen är antingen ”Badpersonal” eller ”Värd”.
 • När simhallen är öppen finns det alltid livräddningskunnig personal i anläggningen. All personal genomför årligen livräddningstest.
 • Vi bedriver aktiv badbevakning, vilket betyder att vår personal rör sig i hela simhallen, inne i omklädningsrum och i övriga delar av lokalerna efter en viss rutin.
 • Personalen har alltid kommunikationsradio på när anläggningen är öppen.
 • Vi har fyra nödlarmsknappar i anläggningen där en sitter i anslutning till undervisnings-/25-metersbassängen, en vid upplevelsedelens grindar samt en inne i respektive omklädningsrum.
 • Brandlarm samt nödutgångar finns på flera platser i anläggningen, se översiktskarta för placeringar.

Förtydligande om skärmförbud

Vi har skärmförbud och fotograferingsförbud inne i simhallen, omklädningsrummen samt i alla bastuar. Det innebär att du som gäst inte får använda datorer, mobiltelefoner eller surfplattor inne i simhallen eller omklädningsrummen.

Anledningen till detta är att öka säkerheten på badet. Ett tillbud sker tyst och fort, och en mobiltelefon eller surfplatta kan vara skillnaden mellan liv och död. Skulle en badgäst tappa sin enhet så att den går sönder och glas hamnar i bassängen, måste hela bassängen tömmas och saneras. Fotograferingsförbudet finns för att förhindra att andra badgäster oönskat kommer med på bild.

Hjärtstartare finns:

 • I receptionen.
 • Vid värdeskåpen inne i badet.

Vid nödsituationer inne i badet

Tryck på nödlarmet (gröna skyltar) så hör personalen detta i kommunikationsradion och kan komma direkt till det larmade området.

Vuxenansvaret

 • Som vuxen med barn i sällskap är det du som har ansvar för barnets säkerhet och att våra regler följs. Barn under tolv år och icke simkunniga upp till 18 år ska alltid ha en ombytt och badande vuxen med sig inne i badet. Vi kan vid tveksamheter be att få intyg från barnen gällande simkunnighet och ålder. Vi rekommenderar att en vuxen ansvarar för högst tre barn.
 • Under de tider som badet är öppet för allmänheten finns aktiva badbevakare och livräddningskunnig personal. Ansvaret för barn i ditt sällskap ligger fortfarande på dig som vuxen. Du behöver alltid vara i närheten av barnen och ha uppsikt. Ett bra ”kom-ihåg” är att du ska vara nere med fötterna i den bassäng dina medföljande barn är. Du som vuxen är ombytt och badar tillsammans med barnen för att snabbt kunna ingripa om något händer.
 • Om du som vuxen eller förälder lämnar barn som är minst tolv år och simkunniga ensamma i badet är det ändå ditt ansvar att informera barn om de regler som gäller i hela anläggningen.

Läs mer på anslag i simhallen och fråga gärna personal om du är osäker.

Om säkerheten äventyras eller om gäster bryter mot regler eller uppmaningar från personalen kan gästen avvisas från anläggningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.