Simskolan

Höörs kommun har från årsskiftet 2017 tagit över ansvaret för simskolan. Vår intention är att erbjuda en bra undervisning för att barn ska först "gilla vatten", till att sedan bli "säker i vatten" och till sist kunna simma. I vår verksamhet arbetar vi med de undervisande lärarna med både utbildning, uppföljning och förbättringar. Vår ambition är att vi ska utveckla vårt koncept för att det ska bli bättre för barnen i vattnet.

Babysim Nybörjare

Från 4-12 månader

I Babysim tränar förälder och barn vattenvana tillsammans och varvar vi olika övningar med lek, sång och närhet. Babysim bygger på att du som förälder är aktiv. Instruktören går igenom övningar som du utför med ditt barn. Det är viktigt att du som förälder känner dig trygg i badet. I nybörjare går man igenom grunderna i grepp och dyk.

Förkunskapskrav: Ålder

Babysim Fortsättning

Från 6-18 månader

I babysim tränar förälder och barn vattenvana tillsammans varvar vi olika övningar med lek, sång och närhet. Babysim bygger på att du som förälder är aktiv. Instruktören går igenom övningar som du utför med ditt barn. Det är viktigt att du som förälder känner dig trygg i badet. I fortsättning jobba vidare med dyk och vattenvana.

Förkunskapskrav: Ålder

Minisim 1

Från 1,5 år

I Minisim 1 kommer vi ha en utgångspunkt från babysim fortsättning, Minisim 1 är en fortsättningskurs för de barn som är över 1,5 år. Barnen tränar på att vara självständiga i vattnet. Föräldern är med barnet i vattnet och gruppen hålls i undervisningsbassängen på djupt vatten.

Förkunskapskrav: Ålder

Minisim 2

Från 2 år

I Minisim 2 badar barnen tillsammans med en förälder och tränar på vattenvana så som att doppa huvudet under vattnet, hoppa från kant och självständighet. Gruppen hålls i undervisningsbassängen på grunt vatten.

Förkunskapskrav: Ålder

Minisim 3

Från 2,5

I Minisim 3 är barnen mestadels på grunt vatten men några gånger under terminen är barn och föräldrar på djupt vatten, Målet är att om barnet trillar i vattnet, skall han/hon kunna ta sig upp till ytan, hitta flytläget och sedan kunna ta sig in till närmaste kant.

Förkunskapskrav: Ålder

Förberedande 1

Från 4 år

I Förberedande 1 kommer barnen lära sig att titta under vatten, dyka efter ring och hoppa från kanten själv. Även att glida på mage och rygg själv med eller utan hjälpmedel. Man lär sig här även vara självständig i vattnet och utan förälders stöd och hjälp.

Förkunskapskrav: Inga.

Förberedande 2

 Från 4 år

I Förberedande 2 kommer barnen lära sig att titta under vatten, dyka efter ring och hoppa från kanten själv. Även att flyta på mage och rygg själv utan hjälpmedel i ca 5-10 sek. Börjar gå igenom armtag och bentag inför Simskola 1. Man lär sig här även att vara självständig i vattnet utan förälders stöd och hjälp.

Förkunskapskrav: Kunna doppa hela huvudet under vattnet.

Simskola 1

Från 5 år

I Simskola 1 kommer barnen lära sig att behålla den vattenvana man fått från förberedande klasser. Barnen lär sig simma ryggsim då detta är lättare än bröstsim och en grund pelare för att vara säker och trygg i vattnet. Bröstsimmet kommer vara med i undervisningen som en förberedelse för simskola 2.

Förkunskapskrav: Doppa hela huvudet under vattnet. Hoppa i på grunt vatten. Bubbla – andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Flyta i 5-10 sek på rygg.

Simskola 2

Från 5 år

I Simskola 2 kommer barnen lära fortsätta lära sig att jobba med sitt ryggsim men här kommer större fokus läggas på bröstsimmet. Barnen kommer att jobba ganska mycket på djupt vatten både i lilla och stora bassängen som en förberedelse för Simskola 3.

Förkunskapskrav: Hoppa i på grunt vatten. Doppa hela huvudet och plocka upp föremål från botten på grunt vatten. Simma 10 meter dubbelsidigt ryggsim på grunt vatten.

Simskola 3

Från 5 år

I Simskola 3 kommer barnen lära sig hantera att simma 25 meter både på rygg och bröstsim i stora bassängen. Även förberedelser till livräddning och dykning inför Simborgaren kommer att ingå.

Förkunskapskrav: Simma 10 meter bröstsim på djupt vatten där barnet inte bottnar. Simma 10 meter dubbelsidigt ryggsim på djupt vatten där barnet inte bottnar.

Simborgaren

Från 6 år

I Simborgaren lär sig barnen mer uthållighet i sin simning och fortsätter att jobba med tekniken i bröstsim och ryggsim. I Simborgaren jobbar barnen mer med livräddning än i tidigare grupper för att både deltagarna och andra ska bli säkrare i vattnet.

Förkunskapskrav: För att delta i gruppen Simborgaren ska man kunna simma 25 meter bröstsim och ryggsim på djupt vatten där barnet inte bottnar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.