Medarbetardriven innovation

Höörs kommuns äldreomsorg satsar på innovativa idéer. Med en åldrande befolkning och allt fler äldre med stora hjälpbehov står Höörs kommun inför stora utmaningar.

För att möta dessa behov satsar vi på ett förändringsarbete som grundar sig i konkreta idéer från medarbetare inom äldreomsorgen.

Arbetet fortsätter till andra verksamheter

Inom social sektor arbetar ett genomföranderåd som består av personal från olika yrkesgrupp med att utveckla idéer som kommer från medarbetare. Vi samarbetar med Lunds tekniska högskolan för att sprida ett innovativt arbetssätt till alla verksamheter,  genom en innovationsmodell kallad HÖKIM (Höörs kommuns innovationsmodell).

Idéer vi arbetar med nu:

  • E-learning
  • Bemötande app
  • HÖKIM (Höörs kommuns innovationsmodell)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.