Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Medarbetardriven innovation

Med en åldrande befolkning och allt fler äldre med stora hjälpbehov står Höörs kommun inför stora utmaningar.

Där tas idéer emot och testas i verksamheterna. Innovationsarbetet verkar i tre huvudspår: medborgaren, ekonomi och verksamhetsnytta. Alla våra projekt är således kopplade till kommunfullmäktiges mål. Projekten och idéerna i HÖKIM drivs av anställda med stöd av innovatörer.

Pågående idéer:

  • E-learning
  • GPS-larm
  • Spridning av innovationsarbetet
  • Portabel toalettrullehållare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.