Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Öppna data, öppna jämförelser

En stor mängd data och nyckeltal kring kommuners verksamhet och kvalitet finns publicerat och sökbart på nätet. Du kan själv titta på olika nyckeltal och göra jämförelser, till exempel mellan år och mellan kommuner.

För dig som vill är det också möjligt att ladda ner data, för vidare användning, bearbetning eller utvisning.

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunens verksamhet och utveckling från år till år. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel SCB, SKR, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ. Du kan också göra jämförelser mellan kommuner.

Äldreguiden, Socialstyrelsen

I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och hemtjänst i hela Sverige. Både kommunala och privata verksamheter finns med. Äldreguiden hjälper dig att göra ett första urval.

Nyckeltal för Höörs kommun, i urval från Kolada

Här visas ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada, för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängliga. För varje nyckeltal visas dels en graf över utvecklingen, dels en beskrivning av nyckeltalet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.