Medarbetardriven innovation

Med en åldrande befolkning och allt fler äldre med stora hjälpbehov står Höörs kommun inför stora utmaningar.

Där tas idéer emot och testas i verksamheterna. Innovationsarbetet verkar i tre huvudspår: medborgaren, ekonomi och verksamhetsnytta. Alla våra projekt är således kopplade till kommunfullmäktiges mål. Projekten och idéerna i HÖKIM drivs av anställda med stöd av innovatörer.

Pågående idéer:

  • E-learning
  • GPS-larm
  • Spridning av innovationsarbetet
  • Portabel toalettrullehållare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.