Misstanke eller oro om barn som far illa

Vad kan du göra om du misstänker att ett barn far illa? Då kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det bästa skydd samhället kan ge barn är att de uppmärksammas av fler vuxna än sina föräldrar. Det är alltså viktigt att ni som släktingar, grannar, vänner och vuxna i närmiljön ser barnen och ger dem uppmärksamhet om ni befarar att de far illa.

En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Hur gör du en orosanmälan?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du gör orosanmälan digitalt via E-tjänsten Anmälan Barn och Unga.

Det går att göra orosanmälningar i E-tjänsten när som helst, men anmälningarna läses endast av personal under måndag till torsdag mellan klockan 8-16.30 och fredag klockan 8-15. Om E-tjänsten inte fungerar korrekt så testa att öppna länken i en annan webbläsare till exempel: Chrome.

Om ditt ärende är av brådskande karaktär och du behöver komma i kontakt med oss utanför dessa tider, vänligen kontakta Sociala jouren på telefonnummer 046–12 12 99. Sociala jouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd och har telefontid:

  • Måndag-torsdag 16.00-24.00
  • Fredag 14.30-01.00
  • Lördag 13.30-01.00
  • Söndag 13.30-24.00

De har även öppet röda dagar och kväll före helgdag.

Är det en akut situation ska du ringa 112.

Du kan även göra en anmälan via kommunens medborgarcenter på telefon.  Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte ska lämna ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym. Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som gjort anmälan.

Vid en anmälan är det vi som arbetar inom socialtjänsten som avgör allvaret, eller eventuell fara som kan finnas, och beslutar om ärendet ska utredas vidare.

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen under kontorstid och till polisen efter kontorstid. Polisen har alltid en skyldighet att rapportera vidare till individ- och familjeomsorgen.

Sekretess inom socialtjänsten

Huvudregeln inom socialtjänsten är att sekretess råder. Det betyder att uppgifter om enskilda inte lämnas ut till obehöriga och att dokument med sådana uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan läsa dem. Däremot har du i de flesta fall rätt att se alla uppgifter i dokumenten som rör dig själv.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar samt sjukvårdspersonal och polis har en lagstadgad skyldighet att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda ett barn eller en ungdom. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen. Under mer information kan du läsa mer om skyldigheten att anmäla. På individ- och familjeomsorgen tas din anmälan emot av en socialsekreterare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.