Dialog, synpunkter och felanmälan

Som medborgare har du flera vägar in till kommunen om du vill lämna synpunkter, klaga, ställa frågor eller komma med förslag.

Kontakta vårt Medborgarcenter

Om du ringer till kommunens växel, 0413-280 00, hamnar du hos någon av våra kommunvägledare. De tar emot synpunkter, klagomål, svarar på frågor och lotsar dig till rätt person.

Synpunkter och klagomål

Via vår e-tjänst Synpunkt Höör kan du lämna synpunkter, klagomål och förslag som rör Höörs kommuns verksamhet. Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Om du lämnar ditt namn och din e-postadress så hör vi av oss till dig inom sju arbetsdagar. Om du inte vill ha någon återkoppling kan du lämna dina synpunkter anonymt.

Synpunkter gällande Individ- och familjeomsorgen kan du lämna via denna länk: Synpunkter IFO och sedan kan du följa ditt ärende här: Ärenderapport

Kan jag lämna synpunkter på vad som helst?

Ja, du kan lämna synpunkter på vad som helst i kommunens verksamhet. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad kommunen ansvarar för och inte eftersom det beror på vad saken gäller.

Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Om din synpunkt gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer du att få besked om det om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Om dina synpunkter gäller till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Skicka e-post

Du kan alltid skicka e-post till oss. Antingen till kommunens officiella e-postlåda: kommun@hoor.se eller till någon av våra övriga brevlådor. Varje nämnd har till exempel en egen e-postadress. I anslutning till olika sidor finns också kontaktuppgifter med e-postadress till ansvariga tjänstepersoner.
Kontaktuppgifter till verksamheter och nämnder

Använd Facebook

På kommunens Facebooksida finns möjlighet att tipsa, lämna synpunkter, ställa frågor och diskutera. Till Höörs kommun på Facebook

Felanmälan istället?

Vill du anmäla hål i gatan, trasig gatubelysning eller något annat Höörs kommun ansvarar för kan du göra det via vår felanmälan.

Om dina personuppgifter

När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.