Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Digitala projekt i vård och omsorg

Höörs kommun ligger i framkant med digitalisering inom social sektor. Här kan du läsa mer om digitala projekt inom social sektor.

Vi blir färre som ska ta hand om fler i framtiden. Att arbeta digitalt inom individ- och familjeomsorgen ger förutsättningar för vår personal att möta medborgarna på bästa sätt utifrån deras behov.

Fjärrtillsyn

Hemtjänsten i Höörs kommun var igång med ett pilotprojekt för Fjärrtillsyn när pandemin bröt ut. Fjärrtillsyn fungerar så att man gör ett digitalt besök hos medborgare med demens. En kamera installeras hemma hos medborgare och hemtjänsten kan se att personen som larmar eller har behov av tillsyn under natten har det bra utan att göra ett fysiskt besök.

Verktyg digitala samtal – digitalt samtalsstöd för äldre

Höörs kommun var först i Skåne med att använda digitalt samtalsstöd inom äldreomsorgen. Verktyget Digitala samtal, som började användas i mars 2021, mäter välmående hos medborgare med hemtjänstinsatser i Höörs kommun. Det är det första digitala hjälpmedlet som går in på de mjuka delarna, hur man mår och hur man genomför samtalet.

Här kan du läsa mer om hur det gick till när vi började använda digitalt samtalsstöd för äldre.

Robot hjälper till att granska biståndsansökningar

Höörs kommun har automatiserat en del av handläggningen av ekonomiskt bistånd med hjälp av en mjukvarurobot. När en kommuninvånare ansöker om ekonomiskt bistånd så skickar hen in handlingar som styrker vilka utgifter hen har för att klara vardagen. Som en del av processen att bevilja ekonomiskt bistånd samlar handläggaren även in information från andra myndigheter.

Här kan du läsa mer om roboten som hjälper till att granska biståndsansökningar i Höörs kommun.

Känner du att du har en bra idé om hur sociala sektorn kan arbeta mer innovativt eller är intresserad av att samarbeta med oss i någon form är du välkommen att höra av dig till Stina Hasselblad och Emelie Klanjcic.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.