Grävningstillstånd

För att få gräva i kommunens mark, som i till exempel gator och parker, måste du göra en ansökan om grävningstillstånd. Gator och parker är till nytta för kommunens invånare och är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken ska flyta utan störningar liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar.

Ibland leder kraven från olika intressenter till konflikter. Därför finns Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun, för att reglera hela processen kring:

  • grävningar i allmän platsmark med ansökan om tillstånd
  • syn av befintliga förhållanden
  • återställning av ytorna
  • slut- och garantibesiktningar

Varför behövs grävtillstånd?

Ingreppen i samband med lednings- och schaktarbeten innebär ofta att vägkropp och intilliggande beläggning försvagas. Vanliga skador som uppkommer är till exempel sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning. Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark ska därför betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Ersättningen delas in i en fast kostnad för administrativ hantering samt syn och besiktningar och en rörlig kostnad för det framtida ökade underhållet samt den verkliga merkostnaden för, eventuellt ökade kostnader i samband med, den ordinarie driften.

Hur ansöker jag om grävtillstånd?

Första gången som du ansöker behöver du registrera ett nytt konto. Sedan fyller du i formuläret, markerar på kartan var du ska gräva och bifogar eventuella filer. Med ansökan ska du också bifoga en trafikanordningsplan, TA-plan. Till sist godkänner du villkoren och sparar ansökan som då skickas till kommunen. Ansök om Grävtillstånd.

När och hur ansöker jag om trafikanordningsplan, TA-plan?

Vid anläggnings- och väghållningsarbeten, och liknande arbeten på allmänna vägar eller gator där kommunen är väghållningsmyndighet, måste du spärra av och hägna in ditt arbetsområde och därför måste du ansöka om en TA-plan. Du ansöker om TA-plan på samma sätt som när du ansöker om grävningstillstånd. Avspärrning och utmärkning ska utföras enligt Sveriges Kommuners och Regioners handbok Gatuarbete i tätort. Handläggningstiden påbörjas inom tre veckor.

När grävningsarbetet är klart

När arbetet är klart ska du klarmarkera i systemet och skicka in en kvalitetsdokumentation.

Akuta grävningar

Vid akuta grävningar, som vid till exempel vattenläckor eller kabelfel, kan ansökan om grävningstillstånd lämnas i efterhand.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.