Uteservering

I Höör vill vi ha levande och händelserika mötesplatser. Gatorna och torgen är till för alla och uteserveringar bidrar till att försköna stadsmiljön och göra den attraktiv.

Det är viktigt att uteserveringarna passar in i stadsmiljön och till de byggnader de är placerade intill. Ta kontakt med kommunen för att undersöka om det är möjligt att ordna uteservering. Framkomligheten är viktig, alla ska kunna röra sig på gator och torg. Efter samråd om serveringens utformning och godkännande krävs polismyndighetens tillstånd.

Övriga tillstånd såsom bygglov och serveringstillstånd kan behövas för just din uteservering.

Hur gör jag när jag vill söka tillstånd?

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd. Ta kontakt med kommunen i god tid innan du gör din ansökan hos polisens tillståndsmyndighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.