Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Uteservering

I Höör vill vi ha levande och händelserika mötesplatser. Gatorna och torgen är till för alla och uteserveringar bidrar till att försköna stadsmiljön och göra den attraktiv.

Det är viktigt att uteserveringarna passar in i stadsmiljön och till de byggnader de är placerade intill. Ta kontakt med kommunen för att undersöka om det är möjligt att ordna uteservering. Framkomligheten är viktig, alla ska kunna röra sig på gator och torg. Efter samråd om serveringens utformning och godkännande krävs polismyndighetens tillstånd.

Övriga tillstånd såsom bygglov och serveringstillstånd kan behövas för just din uteservering.

Hur gör jag när jag vill söka tillstånd?

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd. Ta kontakt med kommunen i god tid innan du gör din ansökan hos polisens tillståndsmyndighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.