Skyltning

Om du har ett evenemang på gång som du vill informera om så har kommunen ordnat sex platser där det är tillåtet att sätta upp skyltar och affischställ tillfälligt utan bygglov, men med polistillstånd.

Affischering tillåts norr om cirkulationsplatsen vid korsningen riksväg 23 och Södergatan, västra sidan av Fogdarödsvägen mot väg 13, vid infarten till Kvarnbäcksvägen mot väg 13, på gräsyta norr om Maglasätevägen i korsningen med Åkersbergsgatan, på gräsyta där Friluftsvägen övergår till Järnvägsgatan längs med järnvägen och söder om cirkulationsplatsen vid Marknadsvägen.

Detta gäller för att skylt med affisch ska få stå kvar:

  • Egna skyltar, affischställ, ska användas.
  • Skylten ska förankras så att det inte kan välta eller blåsa iväg.
  • Skylten måste placeras minst 10 meter från vägområdet. Vägområde är förutom körbana även slänt och dike.
  • Tänk på att skylten inte får skymma sikten för trafiken.
  • Du som annonserar ansvarar för uppsättning, nedtagning och att god ordning råder på platsen.
  • Skylten får sättas upp tidigast 3 veckor före arrangemanget och ska tas bort senast 2 dagar efter arrangemangets slut.
  • Tar du inte ner skylten kommer kommunen att göra detta och debitera dig för arbetet.

Hur går jag tillväga när jag vill söka tillstånd?

För markupplåtelse krävs i allmänhet polismyndighetens tillstånd. Polismyndigheten kan endast lämna tillstånd till upplåtelse om markens ägare eller förvaltare gett sitt tillstånd. Ta kontakt med kommunen innan du gör din ansökan hos polisens tillståndsmyndighet. Var ute i god tid eftersom handläggningstiden är cirka tre-fyra veckor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.