Gator och vägar

Det finns flera olika väghållare för gator och vägar inom Höörs kommun. Kommunen har endast ansvar för de kommunala gatorna och vägarna.

Kommunala är de gator och vägar som finns i tätbebyggt område. Statliga vägar är de som Trafikverket ansvarar för och det är i allmänhet riks- och länsvägar. Övriga vägar är enskilda. Alla enskilda vägar är inte öppna för trafik och det är vägens ägare som avgör detta. Ägaren till en enskild väg kan vara en privatperson eller en samfällighetsförening.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar innebär anläggning, drift och skötsel av kommunala gator och vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och torg. Drift och underhåll innebär oftast beläggningsunderhåll, vinterväghållning och barmarksunderhåll. Gator och vägar som kommunen ansvarar för har en sammanlagd längd på cirka 70 km. Gång- och cykelbanor omfattar totalt cirka 35 km.

Uppdelat ansvar mellan Trafikverket och kommunen

Trafikverket har ansvaret för merparten av de statliga vägarna i kommunen. Men det finns undantag på de gator och vägar som har så kallat allmänt vägnummer. Dessa har kommunen ansvar för och de är:

  • väg 1341 Höör-Ljungstorp (Nya Sätoftavägen)
  • väg 1315 Sätofta-Nyby (Nybyvägen)
  • väg 1310 Nyby-Orup (Sanatorievägen)
  • väg 1299 Stenskogsvägen (Södergatan – Norrekärrsvägen)

De lokala trafikföreskrifterna visar de regler som gäller utöver vad som regleras i trafikförordningen (1998:1276).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.