Namnsättning av gator, adresser

Det skulle vara svårt att hitta i Höör om gatorna, vägarna och torgen inte hade några namn. För att hitta bra namn till nya platser finns en särskild namnberedningsgrupp.

Namnberedningsgruppen består av tjänstepersoner från kommunens olika sektorer, vars uppgift är att ge och lämna förslag i namnfrågor.

Namnsättning av gator och kvarter

Namnberedningsgruppen tar fram förslag på namn. Förslagen går via presidiet för tillstånds- och tillsynsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt på remiss till Polismyndigheten, Lantmäteriet, Posten och Räddningstjänsten innan beslut fattas av tillstånds- och tillsynsnämnden.

Namnsättning av platser, byggnader och anläggningar

Namnberedningsgruppen tar fram förslag på namn, ibland tillsammans med representanter för platsen, byggnaden eller anläggningen. Förslagen går vidare för beslut till kommunstyrelsen.

Adresser och lägenhetsnummer

Adresser och lägenhetsnummer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.