Driftsinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen.

Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Belysningsarbeten under året

Mellan Landsvägen och Korsarödsvägen i Tjörnarp går en gång- och cykelväg genom ett grönområde med en lekplats. Här ska det sättas upp parkbelysning längs hela sträckan. Förhoppningsvis är arbetet klart före sommaren.

I övrigt sker en del armaturbyten i tätorten under året. Vilka områden det blir återkommer vi med information om.

Trapphuset på Järnvägsgatan avstängt vecka 18

Vecka 18, måndag den 3 maj till fredag den 7 maj, kommer trapphuset på järnvägsstationen att vara avstängt för montage av ny belysning. Resenärer som kommer från Järnvägsgatan, som ska till spår 2 och 3, får ta hissen eller rampen istället för trapporna.

Ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen

Höörs kommun kommer under sommaren 2021 bygga en ny gång- och cykelväg utmed Sätoftavägen. Den 250 meter långa gång- och cykelvägen börjar i korsningen Sätoftavägen-Sövrödsvägen och sträcker sig till kommungränsen mot Hörby. Där tar ytterligare cirka 70 meter ny gång- och cykelväg vid i Hörby kommun och ansluter mot Röingevägen.

Just nu pågår upphandling av entreprenör. Byggnationen beräknas kunna starta i maj och förhoppningen är att gång- och cykelvägen ska vara färdig till midsommar om allting flyter på bra.

Under tiden den nya gång- och cykelvägen byggs ber vi er ha förståelse för att det kan ta lite längre tid att passera på Sätoftavägen då framkomligheten kan bli något begränsad. Vänligen passera arbetsområdet försiktigt och visa hänsyn till både medtrafikanter och de som arbetar med att bygga gång- och cykelvägen.

Asfalteringsarbeten

Asfalteringsarbeten kommer att utföras på Sävgränd vecka 15-16. Gång- och cykelvägen mellan Lärkgatan 43 och Åhusgatan kommer att göras om och få ny asfalt vecka 16-17.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.