Driftinformation

Höörs kommun och andra aktörer behöver ibland utföra arbeten som kan påverka dig som bor i eller besöker kommunen. Det kan vara allt från nya hus som byggs till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.