Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska förbereda och lämna förslag i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter.

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.