Möten, kallelser och protokoll

Kallelser och handlingar till olika sammanträden publiceras samtidigt som de skickas ut till ledamöterna, normalt cirka en vecka innan mötet. Protokoll från möten publiceras så snart de justerats.

Material som är sekretesskyddat enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL), eller omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer inte att vara tillgängligt digitalt. Handlingar som omfattas av GDPR kan du ta del av genom att kontakta kansliet.

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.