Tillstånds- och tillsynsnämnden

Nämnden utför kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning för tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, samt för byggnadsväsendet.

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.