Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ska bidra till en god livsmiljö och boende för alla i Höörs kommun genom att stimulera medborgarnas möjlighet till egenförsörjning och god folkhälsa. Detta görs genom att arbeta med kulturen som bas och genom samverkan med kommunens andra verksamheter och samhällsaktörer.

Kallelser, handlingar och justerade protokoll 

I Sammanträdesportalen hittar du kallelser, handlingar och justerade protokoll.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.