Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ska bidra till en god livsmiljö och boende för alla i Höörs kommun genom att stimulera medborgarnas möjlighet till egenförsörjning och god folkhälsa. Detta görs genom att arbeta med kulturen som bas och genom samverkan med kommunens andra verksamheter och samhällsaktörer.

Kallelser, handlingar och justerade protokoll 

I Sammanträdesportalen hittar du kallelser, handlingar och justerade protokoll.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.