Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Syftet med tillsynen är att omyndiga eller myndiga personer som inte kan ta tillvara sin rätt, inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Höör och Hörby kommun har en gemensam överförmyndarnämnd som granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares arbete.

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.