Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet.

Kallelser, handlingar samt justerade protokoll

Vi byter system

Just nu håller vi på att byta sammanträdessystem vilket gör att det kan vara svårt att komma åt kallelser och protokoll i sammanträdesportalen. Behöver du aktuellt underlag så kontakta kommunen på kommun@hoor.se

Valnämndens kallelser, handlingar och justerade protokoll hittar du i Sammanträdesportalen.

Läs mer om sammanträdesportalen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.