Begravning

Alla har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, vissa transporter samt lokal för begravningsceremoni.

Svenska kyrkan är ansvarig för alla begravningar i Sverige och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats. Begravningsavgiften betalas via skattsedeln.

Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningen skiljer sig från den religiösa genom att begravningsgudstjänsten ersätts av en borgerlig begravningsceremoni. Den kan utformas helt fritt efter den avlidnes och de anhörigas önskemål, så länge inget förekommer som ”strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”. (Begravningslag 5 kap 7 §).

Begravningsförrättare

Den som leder en borgerlig begravningsceremoni kallas begravningsförrättare eller officiant. För borgerlig begravning anlitar de anhöriga en officiant som inte är präst. En begravningsförrättare kan erbjudas av många begravningsbyråer och Höörs församling. En anhörig kan också fungera som begravningsförrättare. Kostnadsersättningen för att anlita en av kommunen utsedd begravningsförrättare är en överenskommelse mellan den borgerliga begravningsförrättaren och dödsboet.

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Du kan kontakta begravningsombudet när du anser att dina intressen inte tillgodoses. Eller när du har frågor som rör möjligheterna till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi. Ombudet ska skaffa sig kännedom om begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål. Ombudet ska också informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund.

Begravningsombud i Höörs kommun

Höörs och Ringsjö församling:
Ulf Nordström
Blåeldsvägen 31
246 51 Löddeköpinge
Telefon: 0707417055
E-post: nordstrom1945@gmail.com

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.