Stöd till familjen

När ni har oro för ert barns beteende eller känner er osäkra i ert föräldraskap kan ni få stöd i olika former genom socialtjänstens öppenvård. Utgångspunkten är att människor är experter på sina egna liv, men att man ibland kan behöva hjälp att bena ut sin situation. Samtalen handlar ofta om att pröva nya vägar och om att ta små steg i rätt riktning.

Man kan behöva stöd som förälder oavsett om det är mindre eller större barn. Vi kan då ha samtal kring de bekymmer eller den oro man har som förälder och försöker gemensamt hitta strategier för att få det att fungera.

Vi kan vara ett stöd till både föräldrar och ungdomar när det uppstått problem och konflikter och man har svårt att nå fram till varandra.

Intensivt föräldrastöd (MSF)

När det uppstått allvarligare problem på flera områden för en ungdom, kan vi erbjuda en insats där vi under sex månader arbetar med en tät, intensiv kontakt med i första hand föräldrarna, men även med den unge vid behov. Insatsen kallas för MSF (Multisystemisk familjebehandling) och mer information finns under rubriken övrig information.

Impulskontroll

När antingen den unge eller den vuxne behöver arbeta med att hantera de impulser, till exempel ilska, som ställer till problem för en själv och ens omgivning kan man erbjudas Repuls. Det är ett strukturerat program om tio träffar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.