Förbud mot eldning utomhus

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Orsaken är den stora risken för mark- och skogsbränder. Eldningsförbudet gäller i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Stöd till familjen

När ni har oro för ert barns beteende eller känner er osäkra i ert föräldraskap kan ni få stöd i olika former genom socialtjänstens öppenvård. Utgångspunkten är att människor är experter på sina egna liv, men att man ibland kan behöva hjälp att bena ut sin situation. 

Familjebehandling utgår från att bästa sättet att hjälpa familjer där det uppstått problem är att stärka föräldrarna och ge redskap för att hantera vardagen. Samtalen handlar ofta om att pröva nya vägar och om att ta små steg i rätt riktning. Man kan behöva stöd som förälder oavsett om det är mindre eller större barn. Vi arbetar i första hand med er som föräldrar men samtalar även med era barn och ungdomar för att göra dem till aktiva samarbetspartners i förändringsarbetet. Vi försöker då hitta gemensamma strategier som fungerar för just er familj. Arbetet är framtidsinriktat och undersöker det som fungerar för att göra mer av det.

Vi försöker anpassa insatsen utifrån er familjs behov vilket kan innebära att insatsen kan ha olika innehåll och bli olika intensiv beroende på barnets ålder och problemets art. Samarbetet varar så länge behoven kvarstår och som regel längst 6 månader.

Vi tror att alla vill klara sina problem utan inblandning av myndigheter. Därför arbetar vi för ni i familjen skall åstadkomma en förändring som är hållbar över tid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.