Stöd till familjen

När du  har oro för ditt barns beteende eller känner en osäkerhet i föräldraskapet kan du få stöd i olika former genom socialtjänstens öppenvård. 

Utgångspunkten är att människor är experter på sina egna liv, men att föräldrar ibland kan behöva hjälp att bena ut sin situation.

Hantera vardagen

Familjebehandling utgår från att bästa sättet att hjälpa familjer där det uppstått problem är att stärka föräldrar och ge redskap för att hantera vardagen. Samtalen handlar ofta om att pröva nya vägar och om att ta små steg i rätt riktning. Föräldrar kan behöva stöd oavsett om det är mindre eller större barn.

Gemensamma strategier

Vi arbetar i första hand med dig som förälder men samtalar även med barn och ungdomar för att göra dem till aktiva samarbetspartners i förändringsarbetet. Vi försöker då hitta gemensamma strategier som fungerar för just din familj. Arbetet är framtidsinriktat och undersöker det som fungerar för att göra mer av det.

Anpassning utifrån behov

Vi försöker anpassa insatsen utifrån din familjs behov vilket kan innebära att insatsen kan ha olika innehåll och bli olika intensiv beroende på barnets ålder och problemets art. Samarbetet varar så länge behoven kvarstår och som regel längst 6 månader.

Ungdomsstöd

Ungdomsbehandlare erbjuder samtal eller behandling. Till ungdomsbehandlare kan du vända dig för att få information, råd och stöd gällande olika situationer i livet som du behöver prata om.

Hållbar förändring

Vi tror att alla vill klara sina problem utan inblandning av myndigheter. Därför arbetar vi för en förändring i din familj som är hållbar över tid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.