När du gjort en anmälan

Vad händer när en anmälan kommer till socialtjänsten?

Vi informerar alltid den det berör om att socialtjänsten blivit kontaktad och att vi tagit emot en anmälan.

Förhandsbedömning

När vi fått information eller tagit emot en anmälan görs en så kallad förhandsbedömning. Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning till om den oro som framkommit i anmälan och i samtal med familjen är så allvarlig att det finns skäl att inleda en utredning.

Vi talar alltid om för den som berörs av anmälan när vi gör en förhandsbedömning och om vi inleder en utredning eller inte. Förhandsbedömningen görs av en socialsekreterare eller av enhetschefen. Inleds ingen utredning kommer inga uppgifter att finnas i socialtjänstens personregister.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.