Stöd till barn och ungdom

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Men det finns stöd att få. Du kan också hitta andra som kanske har samma tankar eller problem.

Det finns många ställen där du kan söka stöd, hjälp och information.  Ibland behövs mycket stöd. Ibland kanske det räcker att ha någon att prata med.

BRIS – barnens hjälptelefon

Hit kan du vända dig med allt som känns svårt. BRIS betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du ringt.

  • Telefon: 116 111

Jourhavande kompis

Röda korsets chatt-funktion för alla upp till 25 år.  Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst.
Till chatt-sidan Jourhavande kompis.

Kriscentrum för barn, Lysmasken i Lund

För barn och tonåringar som har upplevt våld, hot eller bråk i familjen.
Ring Kriscentrum mellersta Skåne.

  • Telefon: 046 – 35 50 71, vardagar klockan 11-12. Du kan också tala in ett meddelande.

Läs mer på Lysmaskens hemsida.

Ungdomsmottagning på nätet, UMO

Massor av bra information, egna berättelser, frågor och svar om kroppen, sex, vänskap, familj, våld och många andra funderingar och problem som kan dyka upp i livet.
Läs mer på Ungdomsmottagningens hemsida.

Kris i livet

Om du upplever att livet känns övermäktigt ibland så kan du ta kontakt med skolans elevhälsa, de finns där för dig.
På 1177.se kan du läsa mer om kris i livet.

Riskbruk och missbruk

Om du testat droger och alkohol tidigare eller använder det idag så kan du kontakta skolans elevhälsa eller Socialtjänsten för råd och stöd.
På 1177.se kan du läsa mer om risk- och missbruk.

Maria Skåne mellersta

Maria Skåne Mellersta är till för unga upp till och med 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen vänder sig även till föräldrar och närstående. Det kostar ingenting att ta emot information, rådgivning och behandling.
Du kan läsa mer på Maria Skåne mellersta hemsida.

Tobak och Alkohol

Om du har problem med alkohol eller tobak kan vi erbjuda dig och din familj information, rådgivning och behandling. Kontakta oss på socialtjänsten så berättar vi mer.
På 1177.se kan du läsa mer om tobak och alkohol.

Kriminalitet

Om du är i kriminalitet eller i kriminellt nätverk kan vi erbjuda dig och din familj rådgivning och insatser.  Kontakta oss på socialtjänsten så berättar vi mer.

Stress

Om du känner stress, oro eller har bekymmer så kan du prata med en vuxen, till exempel din lärare eller skolans elevhälsa. De finns där för dig.
På 1177.se kan du läsa mer om stress och oro.

Sexuella övergrepp

Om du varit eller är utsatt för sexuella övergrepp måste du kontakta 112 eller en vuxen som du litar på. Vi i socialtjänsten kan hjälpa och stödja dig.
På 1177.se kan du läsa mer om sexuella övergrepp.

Ekonomiska problem

Vid ekonomiska problem i familjen så kan du eller dina föräldrar kontakta socialtjänsten för råd och stöd.
Ekonomi och stöd

Skolfrånvaro

Du kan prata med skolans elevhälsa om du känner oro inför att gå till skolan. Det kan också vara skönt att prata med någon vuxen du litar på.
Du kan läsa mer om skolfrånvaro på 1177.se.

Mobbning och kränkande behandling

Är du eller en kompis utsatt för mobbing? Berätta för en förälder, lärare eller kontakta skolans elevhälsa.
Du kan läsa mer om mobbning och kränkande behandling på 1177.se.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och service.  Biståndshandläggaren inom LSS kan berätta mer om dina rättigheter.
Du kan läsa mer om funktionsnedsättning på 1177.se.

Våld, kränkningar och övergrepp

Om du har eller är utsatt för misshandel och våld i familjen ska du kontakta 112. Vi på socialtjänsten finns också för råd och stöd.
Du kan läsa mer om våld och övergrepp på Ungdomsmottagningens hemsida umo.se.

Dödsfall

Socialtjänsten kan hjälpa dig och din familj vid dödsfall. Skolans elevhälsa finns också om du behöver prata.
Du kan läsa mer om hjälp och stöd vid dödsfall på 1177.se.

Problem i skolan

Prata med skolans elevhälsa om du upplever att du har problem med skolan på något sätt. De finns där för din skull.
Du kan läsa mer om problem i skolan på 1177.se.

Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade. Kontakta skolans elevhälsa om du behöver prata om dina känslor.
Du kan läsa mer om skilsmässa eller separation i en barnfamilj på 1177.se.

Brister i föräldraskapet

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Kontakta en vuxen på din skola eller socialtjänsten om du behöver hjälp och råd.
Du kan läsa mer om brister i föräldraskapet på 1177.se.

Ilska och utbrott

Känner du oro eller har bekymmer över ditt humör så kan du prata med  skolans elevhälsa.
Du kan läs a mer om ilska och utbrott hos barn och unga på 1177.se.

Dyslexi

Om du känner att du har svårt att läsa och stava eller har svårt att förstå skriven text så kan du få hjälp och stöd av personalen på din skola.
Du kan läsa mer om dyslexi på 1177.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.