Barn med funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer kan behöva stödinsatser för att kunna leva som andra. LSS-handläggaren utreder om barnet och dennes familj har behov av någon insats.

Exempel på insatser:

  • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till assistent
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.