Leader-projektet ”Redo för cykling”

Nu satsar Leader Mittskåne utveckling på cykling via projektet ”Redo för cykling”.

Under 2019 togs det första steget för att utveckla Mittskåne till en destination för naturturism. Då inventerades vandrings-, vatten-, cykel-, och ridleder i Eslövs, Höörs och Hörby kommun. I oktober 2020 fick Visit Mittskåne 1,8 miljoner för att bygga vidare på detta i ett Leader-projekt. Nu är det dags för nästa fas i denna utveckling och kvalitetssäkring av cykellederna som knyter ihop kommunerna inom Mittskåne. Denna gång är det via Mittskåne utveckling och projektet ”Redo för cykling”.

Projektägare

Mittskåne Utveckling. Läs mer om Leader Mittskåne Utveckling på deras webbplats. 

Projekttid

Projektet pågår under perioden november 2022 till april 2024, projektledare Marianne Larsson är anställd på 50 procent under denna period.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta tillvara den storstadsnära landsbygden i Mittskåne, som lämpar sig väl för outdoor. Just cykling är ett stort intresse hos många och en målgrupp som bara ökar. Projektet ska facilitera för dem och på så sätt öppna upp för diversifiering hos företag och föreningar i området. Destinationen vinner på att få en tydligare profil vad gäller cykling vilket gör att fler besökare kommer och får uppleva platsen. Detta i sin tur gynnar företagen inom besöksnäringen och ökar sysselsättningen i området. Kommunerna vinner på ett långsiktigt hållbart arbete kring naturturism och särskilt cyklingen för ett hållbart näringsliv och kunskapsbaserad hantering av besökstryck. Detta gynnar i sin tur lokalt boende som får nära tillgång till ett hållbart nyttjande av naturen för hälsofrämjande aktiviteter.

Genomförande

  • Utveckla platserna/ noderna enligt koncept Bike points
  • Identifiera och kvalitetshöja lederna med nationella ramverk som bas
  • Hållbarhetsarbete tillsammans med företag och föreningar
  • Organisera och medverka i event, seminarier, workshops, föreläsningar mm
  • Kommunikation genom Mittskåne Utvecklings kanaler och externa medier
  • Marknadsföring av hållbar naturturismdestination Mittskåne

Vill du veta mer och hålla dig uppdaterad? Följ oss på Facebook.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.