Hållbart resande

Våra resor orsakar både utsläpp av miljöskadliga ämnen och trafikproblem. Hur vi än bygger ut vägar och nya parkeringsplatser kommer det inte att räcka om alla ska köra bil, särskilt inte i de större städerna.

I Höörs kommun pendlar många till arbeten i andra orter i Skåne och ju fler av dessa resor som görs med kollektivtrafik desto bättre är det för vår närmiljö och vårt klimat. Det påverkar även trängsel och parkeringsproblem i städerna.

Förändra attityder och beteenden

Inom hållbart resande, eller Mobility Management som det också kallas, är målet att förändra attityder och beteenden. Vi vill öka andelen trafikanter som aktivt väljer bort bilen till förmån för de hållbara alternativen: kollektivtrafik, cykling eller gång.

Satsning på cykling

Höörs kommun har gjort många satsningar på nya cykelbanor och förbättringar för parkering av cyklar vid stationen. Detta underlättar för dig att välja till exempel cykel och kollektivtrafik. Tyvärr finns inte gång- och cykelbanor överallt och det påverkar möjligheterna att cykla, gå och åka kollektivt. Att kunna cykla och gå säkert påverkas också av underhåll, snöröjning och belysning på gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar löpande med att inventera cykelbanors skick och med att samla in synpunkter från allmänheten.

Påverka människors resvanor

Vi ordnar regelbundet tävlingar och aktiviteter som cykelorientering och liknande då vi vill uppmuntra fler att gå och cykla eftersom det är bra för både miljö, hälsa och plånbok! När det finns en aktuell aktivitet presenteras den här, på Facebook och på kommunens informationssida i Lokaltidningen. Deltagare i tävlingar har premierats med till exempel cykelhjälmar och reflexvästar.

Låna en elcykel

Med elcykel går det fortare och det är lätt att cykla långt, upp för backar och i motvind. Du kan prova en elcykel gratis några dagar genom att anmäla ditt intresse hos oss. Kanske blir du sedan intresserad av att köpa en egen elcykel. Många av våra bilresor skulle kunna ersättas av en elcykel, då varannan bilresa är kortare än fem kilometer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.