Cykelbarometer

Med hjälp av cykelbarometern på Järnvägsgatan kan du följa hur många cyklister som passerar platsen varje dag. Cykelbarometern fungerar genom att detektorer i cykelbanan registrerar cyklister som passerar.

Förutom att barometern gör cyklarnas roll i kommunen synlig för alla som passerar ger den oss som arbetar med cykelfrågor inom kommunen ett bra statistiskt underlag för bedömningen av hur cyklandet utvecklas i Höör. På barometern visas hur många cyklister som passerar per dag samt summerat över året.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.