Totalt Grill- och eldningsförbud – extremt hög brandrisk

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla, brandrisken i skog och mark är extremt hög. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i utegrill på ben inom egen tomtmark i hela Skåne län.

Cykelbarometer

Cykelbarometern på Järnvägsgatan visar hur många cyklister som kommer förbi platsen varje dag. Detektorer i cykelbanan registrerar cyklister som passerar.

Barometern gör cyklarnas roll i kommunen synlig för alla som passerar. Den ger oss som arbetar med cykelfrågor inom kommunen ett bra statistiskt underlag för bedömningen av hur cyklandet utvecklas i Höör. På barometern visas hur många cyklister som passerar per dag och år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.