Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Cykelbarometer

Cykelbarometern på Järnvägsgatan visar hur många cyklister som kommer förbi platsen varje dag. Detektorer i cykelbanan registrerar cyklister som passerar.

Barometern gör cyklarnas roll i kommunen synlig för alla som passerar. Den ger oss som arbetar med cykelfrågor inom kommunen ett bra statistiskt underlag för bedömningen av hur cyklandet utvecklas i Höör. På barometern visas hur många cyklister som passerar per dag och år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.