Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Flyttning av fordon

Tekniska nämnden ansvarar för flyttning av fordon. Fordon flyttas om det utgör ett akut hinder, är långtidsuppställt mot de regler som gäller på platsen eller är övergivet.

Är du fastighetsägare och har fordon, övergivet eller en så kallad skrotbil, som utan ditt tillstånd är uppställt på din mark? Ta kontakt med oss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.