Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning sker av allmänna gator, vägar och parkeringar inom Höörs kommun.

Här har Transportstyrelsen samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.

Parkeringsregler för trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet

Blå skylt med bokstaven P i vitt betyder att parkering är tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Finns det en tidsreglering ihop med P-skylten, till exempel ”2 timmar”, så gäller den tiden.

På villagator är det också tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag – om ingen annat anges eller är skyltat vid platsen. På helgen gäller inte 24-timmarsregeln, vilket gör att du kan parkera längre än 24 timmar och behöver inte flytta din bil. Texten ”vardag före söndag och helgdag” är vanligen en lördag (vardag före helgdag kan vara annan veckodag). “Röda dagar” räknas som helgdag.

Långtidsuppställda fordon

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan lämnas till samhällsbyggnadssektor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.