Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning sker av allmänna gator, vägar och parkeringar inom Höörs kommun.

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan lämnas till samhällsbyggnadssektor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.