Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Parkeringsskiva

I centrala Höör måste du använda parkeringsskiva, eller p-skiva som vi säger i dagligt tal. P-skivan används som tidsmätningsinstrument på kommunala parkeringsplatser.

Skyltar visar var du måste ha parkeringsskiva.

Parkeringsskiva kan du hämta på:

 • Kommunhuset, Södergatan 28
 • Biblioteket
 • Coop
 • Blomsterverksta’n
 • Preem
 • ICA
 • Kronans Apotek
 • Crazy Disc
 • Billingska Bokhandeln
 • Studio Saga
 • Sparbanken Skåne

Regler och bestämmelser för parkeringsskivan:

 • Fordonets ankomsttid ska, avrundad till närmast följande hel eller halv timme, anges vid pilen.
 • Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställs skivan in på det klockslag begränsningen börjar.
 • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • P-skivan placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.