Frågor och svar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige.

Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den ort du tänker besöka. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.