E-tjänster för skola, förskola och fritidshem

Välkommen till e-tjänsterna för skola, förskola och fritidshem, IST och Infomentor

Självservice

På självservice kan du som vårdnadshavare själv skicka in ärenden som:

 • lån (ansvarsförbindelse), skada eller förlust som gäller Chromebooks.
  Behöver du låneblankett i pappersform kan du hämta den här. Lämnas till skolan.

IST

IST förskola, grundskola och fritidshem kan du som vårdnadshavare:

 • Ansöka om plats på förskola och fritidshem
 • Omplacering inom förskolan
 • Uppsägning av plats inom förskola och fritidshem
 • Ändring av schema
 • Anmälan av inkomst
 • Relationsuppgifter
 • Ansökan om plats på grundskola
 • Skolbyte
 • Anmälan om utflytt från grundskola

Här kan du följa ditt ärende gällande ditt barn eller elev. För att ta del av detta behöver du logga in med din e-legitimation eller mobilt BankID. Har du inte e-legitimation kan du få det via din bank, post, skatteverket eller Telia. Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Barn- och utbildningssektorn för information. Vid frågor kontakta förskoleadministratören eller skoladministratören till din enhet.

Infomentor skola

I Höör använder vi lärportalen Infomentor. I Infomentor finns möjlighet för skolpersonalen att lägga ut schema, läxor, information, bedömningsmatriser och annat skolmaterial. Du som vårdnadshavare får inloggningsuppgifter hemskickat med post. Här kommer du till Infomentor.

Till din hjälp finns det supportsidor med svar på vanliga frågor och nedan kan du se en film om hur programmet fungerar.
Det finns en  app för Apple och Android. Läs mer om hur du använder appen och notifieringar.

Infomentor gällande schema för förskola och fritidshem

Infomentor använder du när barnets schema ska ändras och vill kommunicera med förskola och fritidshem (endast kommunala förskolor och fritidshem).

Infomentor förskolan

Som vårdnadshavare till barn i förskoleverksamheten finns möjlighet att följa barnets utbildning i förskolan och få information via lärplattformen Infomentor. Här får vårdnadshavarna löpande ta del av bilder och dokumentation kring förskolans aktiviteter och underlag inför utvecklingssamtalet finns där.
För att förskolan ska kunna publicera bilder från verksamheten där barnet är med krävs ett samtycke från vårdnadshavarna, vilket medges alternativ avslås på särskild blankett som lämnas i samband med inskolningen av personalen. Det är frivilligt att samtycka till att foto eller film där ditt barn synliggörs för andra vårdnadshavare på samma förskola. Förskolan är skyldig att följa vårdnadshavares önskemål och beslut kan ändras från vårdnadshavares sida om så önskas.
Förskolan registrerar barnens närvaro på lärplattformen för att få en mer säkerställd och lättillgänglig överblick av närvarande barn samt kunna in- och ut-registrera barnen dagligen för ökad säkerhet och uppföljning. Meddelanden kan också därigenom sändas mellan förskola och hem på ett enkelt sätt. Vårdnadshavare ombeds att registrera barnets schematider direkt i lärplattformen och att uppdatera löpande vid förändringar.

Glömt lösenord eller problem med inloggning

Använd länken på Infomentors inloggningssida. Skriva in era uppgifter så kommer där nytt lösenord via e-post. Har du problem med inloggningen kontakta förskoleadministratören eller skoladministratören till din enhet. Film om hur du lägger in schema 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.