Grundskola och förskoleklass

Höör är en populär kommun för barnfamiljer och vi utvecklar skolverksamheten för att möta behoven. I Höörs kommun finns fem kommunala och fyra fristående grundskolor. Våra skolor finns i stadsmiljö och på landet.

Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år. Det är också möjligt att låta barnet börja det år det fyller sex och vid särskilda skäl vid åtta år.

Förskoleklass

Från och med det år barnet fyller sex år erbjuds plats i förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform som är avgiftsfri och omfattar minst 15 timmar i veckan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.