Grundskola och förskoleklass

Höör är en populär kommun för barnfamiljer och vi utvecklar skolverksamheten för att möta behoven. I Höörs kommun finns fem kommunala och fyra fristående grundskolor. Våra skolor finns i stadsmiljö och på landet.

Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år. Det är också möjligt att låta barnet börja det år det fyller sex och vid särskilda skäl vid åtta år.

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år är förskoleklass obligatorisk för alla barn i Sverige. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen.

Fritidshem

Utöver vistelsen i förskoleklass erbjuds fritidshem för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritidshem kan barn vistas före och efter tiden i förskoleklass och de finns i anslutning till förskoleklassens verksamhet. Fritidshemmen har öppet mellan klockan 06.00 eller 06.30 och som längst till klockan 18.30.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.