Digitalisering

Digitalisering finns inskrivet i läroplanerna och det finns en nationell digitaliseringsstrategi. Det ska vi förhålla oss till i vårt pedagogiska arbete med barnen/eleverna.

  • Förskolorna har tillgång till lärplattor och annan utrustning, till exempel enklare robotar och projektorer.

  • Åk F-3 har lärplattor och Chromebooks.
  • Åk 4-9 erbjuds alla elever att ha ett digitalt verktyg. De flesta väljer då en Chromebook och några väljer en lärplatta.
  • Utöver det ovan finns det saker som förskolor, fritidshem och skolor kan låna till exempel robotar, programmeringssaker och mikroskop.
  • I skolorna är Googles pedagogiska tjänster (Google Workspace for Education) grunden i det formativa arbetet för att utveckla lärandet hos eleverna vid de tillfällen digitala verktyg är lämpliga att använda..

    Om du som vårdnadshavare vill ta del av mer information om digitaliseringen i Höörs skolväsende kan du läsa mer här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.