Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Digitalisering

Digitalisering finns inskrivet i läroplanerna och det finns en nationell digitaliseringsstrategi. Det ska vi förhålla oss till i vårt pedagogiska arbete med barnen/eleverna.

  • Förskolorna har tillgång till lärplattor och annan utrustning t.ex enklare robotar och projektorer.

  • Åk F-3 har lärplattor och Chromebooks.
  • Åk 4-9 erbjuds alla elever att ha ett digitalt verktyg. De flesta väljer då en Chromebook och några väljer en lärplatta.
  • Utöver det ovan finns det saker som förskolor, fritidshem och skolor kan låna t.ex robotar, programmeringssaker och mikroskop.
  • I skolorna är Googles pedagogiska tjänster (Google Workspace for Education) grunden i det formativa arbetet för att utveckla lärandet hos eleverna vid de tillfällen digitala verktyg är lämpliga att använda..

    Om du som vårdnadshavare vill ta del av mer information om digitaliseringen i Höörs skolväsende kan du läsa mer här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.