Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Digitalisering

Digitalisering finns inskrivet i läroplanerna och det finns en nationell digitaliseringsstrategi. Det ska vi förhålla oss till i vårt pedagogiska arbete med barnen/eleverna.

  • Förskolorna har tillgång till lärplattor och annan utrustning, till exempel enklare robotar och projektorer.
  • Förskola- årskurs 2 har lärplattor och Chromebooks.
  • Årskurs 3-9 erbjuds alla elever att ha ett digitalt verktyg. De flesta väljer då en Chromebook och några väljer en lärplatta.
    Utöver det finns det saker som förskolor, fritidshem och skolor kan låna till exempel robotar, programmeringssaker och mikroskop.

I skolorna är Googles pedagogiska tjänster grunden i det formativa arbetet för att utveckla lärandet hos eleverna vid de tillfällen digitala verktyg är lämpliga att använda.

Läs- och skrivstöd

Kommunen använder AppWriter som är ett paket med verktyg som utgör en bas för läs- och skrivstöd. AppWriter fungerar för alla plattformar vilket betyder att det fungerar oavsett om du använder en telefon, lärplatta eller dator. Företaget Wizkids som ligger bakom tjänsten har en Youtubekanal med instruktionsfilmer.

  • Chromebook: Installera tillägget Appwriter Cloud och logga in med elevens Googlekonto (@eduhoor)
  • Lärplatta (iPad): Hämta appen AW Pro. Logga in med edukonto

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst gör läromedel mer tillgängliga för elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller har ett annat modersmål än svenska. Kontakta IT-vaktmästare för konto.

Legimus

Legimus är en tjänst för människor med läsnedsättning. Konto får du via biblioteket.

Inställningstips

Om du som vårdnadshavare vill ta del av mer information om digitaliseringen i Höörs skolväsende får du gärna höra av dig till Björn Wassholm, digitaliseringsstrateg.

Läs mer om InfoMenotr och IST på Höörs kommuns webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.