Elevhälsa

Elevhälsans gemensamma uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan arbetar med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan stödjer skolan i sitt arbete med att ge varje elev, oavsett behov, rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Centralt resursteam

Höörs kommun har ett centralt resursteam, som består av skolsköterskor, kuratorer, psykolog och talpedagog. Teamet har som uppgift att stödja skolorna på individ-, grupp och organisationsnivå. Ute på samtliga skolor finns personal från resursteamet representerade på regelbundna möte med rektorer och specialpedagoger.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.