Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta bidrar till att skapa miljöer som hjälper elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan arbetar generellt med inriktade uppgifter som rör elevers arbetsmiljö. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål men stödjer även skolan i sitt arbete. Detta genom att ge varje elev, oavsett behov och rätt förutsättningar så att eleven utvecklas så långt som möjligt i en för eleven god lärmiljö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.