Skolskjuts

Skolskjuts i grundskolan innebär att du kan få åka skolbuss till skolan om du har långt till skolan. Du har inte rätt till skolskjuts om du väljer att gå i en annan skola är den som kommunen har hänvisat dig till. Detta kallar vi skolskjutsområde.

För att få skolskjuts ska avståndet mellan skola och hem vara minst 2 kilometer i årskurs förskoleklass-3, 3 kilometer i årskurs 4-6 och minst 5 kilometer i årskurs 7-9. Dessa avstånd gäller också som längsta avstånd från hemmet till anvisad hållplats. Skolskjuts gäller inom skolans skolskjutsområdet till anvisad skola. Se länkarna som beskriver kommunens skolskjutsområden med text och karta.

Vid snö- eller stormoväder har vi följande rutiner:

  • Samråd om trafiken äger rum mellan bussbolag och kommunens trafikplanerare.
  • Trafikplaneraren publicerar information på Infomentor.
  •  Vid brådskande ärenden skickar trafikplaneraren sms till vårdnadshavare.
  • Trafikplaneraren kontaktar skolorna för att ge aktuell information.
  • Vid större störningar, till exempel inför oväder, informerar kommunen på vår hemsida.

Om bussen inte kommit 15 minuter efter utsatt tid så behöver eleven inte vänta på bussen längre.

Skolskjutsportalen

Detta är en portal där du som vårdnadshavare hittar information om ditt barns skolskjuts. När du ansökt via Skolskjutsportalen (e-tjänst) och ett beslut är fattat för skolskjuts så får du ett mejl med länk till skolskjutsportalen. Här loggar du in (Bank ID) och hittar information om ditt barns skolskjuts. Endast vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts via e-tjänsten kan följa ärendet i portalen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.