Mobbning, kränkande behandling

Kontakta skolan om du blir utsatt för kränkande behandling eller är vårdnadshavare till ett barn som blir det. Vänd dig till rektorn, din klasslärare, mentor eller skolans kurator.

Skolan ska förebygga mobbning och ansvarar för att stoppa den. Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för att skolan arbetar aktivt mot mobbning.

Skolans plan

Varje skola ska ha en skriftlig plan för sitt arbete mot mobbning och kränkningar. I planen ska det vara tydligt vem som ansvarar för vad, och hur arbetet ska gå till. Eleverna ska medverka i arbetet med att fram planen. All personal i skolan som får kännedom om att en elev blir utsatt ska anmäla det till rektorn.

Om skolans hjälp inte räcker till

Om du inte känner dig nöjd med hur skolan hanterar mobbningen, kan du vända dig till kommunens biträdande utbildningschef, telefon 0413 – 283 50. Om du går på en friskola är det till friskolans styrelse du ska vända dig. Kontakta barn- och elevombudet (BEO) om du upplever att ansvariga i kommunen eller på friskolan inte har tagit mobbningen på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper.
Om mobbningen beror på etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.