Gymnasium

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, fram till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Du som är folkbokförd i Höörs kommun har ett stort urval av utbildningar i Skåne att välja mellan. Ett samverkansavtal är upprättat mellan kommunerna i Skåne och större delen av Blekinge. Detta avtal innebär att du kan söka samtliga nationella program inom hela området genom ett så kallat fritt sök.

Den samlade informationen om gymnasieskolorna och utbildningarna finns på den gemensamma portalen www.skanegy.se

Om du är elev vid en grund- eller gymnasieskola och har frågor kring gymnasie­valet är det i första hand skolans studie- och yrkesvägledare du ska vända dig till.

Höörs Lärcentrum- Introduktionsprogrammen

I Höörs kommun erbjuds obehöriga elever följande två introduktionsprogram

  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion

Karolinaskolan i Höör

Karolinaskolan i Höör är ett naturbruksgymnasium för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autismspektrumtillstånd – ast, adhd och Tourettes syndrom.

Skolan är en helhetslösning med internat och planerad fritid, där ungdomarna möter lärare och vuxna med god kunskap och stort engagemang. Karolinaskolan tar emot elever på:

  • naturbruksprogrammet inriktning trädgård
  • programinriktat val
  • yrkesintroduktion

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.