Gymnasium

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avsedd att påbörjas av ungdomar efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, fram till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

Du som är folkbokförd i Höörs kommun har ett stort urval av utbildningar i Skåne att välja mellan. Ett samverkansavtal är upprättat mellan kommunerna i Skåne och västra Blekinge. Detta avtal innebär att du kan söka samtliga nationella program inom hela området genom ett så kallat fritt sök.

Den samlade informationen om gymnasieskolorna och utbildningarna hittar du på skanegy.se

Om du är elev vid en grund- eller gymnasieskola och har frågor kring gymnasie­valet är det i första hand din skolas studie- och yrkesvägledare du ska vända dig till.

Alla ansökningar administreras av gymnasieantagningen i Lund. Du gör ditt gymnasieval på ansökningswebben. Gymnasieantagningen förbereder för nytt inloggningssätt inför 2024. I första hand kommer inloggning då att ske via e-legitimation.

Höörs Lärcentrum- Introduktionsprogrammen

Om du inte är behörig att söka till gymnasiets nationella program kan du gå ett introduktionsprogram. I Höörs kommun erbjuds obehöriga elever två av de fyra introduktionsprogrammen

  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion

Utbildningen ges på Höörs Lärcentrum. Det är viktigt att du inför ditt val till gymnasiet noga förbereder vad dina studier på ett introduktionsprogram ska innehålla. Vi rekommenderar därför att du gör ditt gymnasieval i samarbete med studie- och yrkesvägledare.

Ansök om resekort för gymnasium

Resekort kan du ansöka om när du har mer än 6 kilometer resväg till din gymnasieskola. Du kan ansöka och läsa mer om resekort på kommunens webbplats.

Karolinaskolan i Höör

I Höörs kommun finns Karolinaskolan som är en friskola som har naturbruksgymnasium med inriktning trädgård.

Du kan läsa mer om Karolinaskolan på Fogdaröds webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.