Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Miljö i förskolan och skolan

Höörs kommun arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre. En hälsosam miljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial

En handlingsplan för förskolorna i Höörs kommun är framtagen och utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kemikalieinspektionen och Miljöstyrningsrådet arbetar med frågorna på en nationell nivå och Naturskyddsföreningen startade under 2013 projektet Giftfri förskola som uppmärksammats mycket i media.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.