Modersmål, hemspråk

Alla elever som har ett annat språk än svenska som sitt språk i hemmet kan få undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisning ges normalt sett efter den vanliga skoldagen med en lektion i veckan.

Elevantalet i ett språk måste vara minst fem stycken för att modersmålsundervisning ska erbjudas och det måste finnas en lämplig lärare för att undervisning ska starta. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet modersmål. Modersmålsundervisning bedrivs i årskurs 1 till 9. Även barn inom förskolan och förskoleklassen kan ges språkträning på sitt modersmål. I Höör har vi det här läsåret modersmålsundervisning i tolv olika språk.

Regler för minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk:

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romani chib
  • jiddisch

Elever som tillhör dessa ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning i dessa språk ska bedrivas även om elevantalet är färre än fem elever.

Studiehandledning

Om behov finns kan studiehandledning ges på modersmålet. Studiehandledningen kan ges i ett eller flera ämnen.

Anmälan till modersmålsundervisning görs på anmälningsblankett.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.