Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Modersmål, hemspråk

Alla elever som har ett annat språk än svenska som sitt språk i hemmet kan få undervisning i sitt modersmål. Modersmålsundervisning ges normalt sett efter den vanliga skoldagen med en lektion i veckan.

Det måste vara minst fem elever i ett språk för att modersmålsundervisning ska erbjudas. Lämplig lärare måste finnas för att undervisningen ska starta. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet modersmål. Modersmålsundervisning bedrivs i årskurs 1 till 9. Även barn inom förskolan och förskoleklassen kan ges språkträning på sitt modersmål. I Höör har vi det här läsåret modersmålsundervisning i tolv olika språk.

Regler för minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk:

  • finska
  • samiska
  • meänkieli
  • romani chib
  • jiddisch

Elever som tillhör dessa ska erbjudas modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning i dessa språk ska bedrivas även om elevantalet är färre än fem elever.

Studiehandledning

Om behov finns kan studiehandledning ges på modersmålet. Studiehandledningen kan ges i ett eller flera ämnen.

Anmälan till modersmålsundervisning görs på anmälningsblankett.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.