Olycksfallsförsäkring

Barn och ungdomar i Höörs kommun är genom kommunen olycksfallsförsäkrade på heltid hos Protector försäkring.

Vid olycka, ring 08-410 637 00 eller mejla skadeblanketten till skador@protectorforsakring.se. Ange alltid försäkringsnummer 355677-6.2

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.
  • Försäkringen gäller barn och elever som är folkbokförda i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.