Förskola och barnomsorg

Förskolan ska stimulera barnets utveckling, lärande och erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten har sin utgångspunkt i barnets behov och förbereder barnet för vidare utbildning i livet.

I Höörs kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Förskolan arbetar efter förskolans läroplan och skollagen och är det första steget i ditt barns utbildning. I förskolan finns högskoleutbildad personal och vi strävar efter att ha hög personaltäthet.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnet får möjlighet att utveckla språket, räkneförmågan, motoriken och den sociala förmågan. Lek, upptäckarglädje, musik och skapande ligger också till grund för barnets utveckling.

Kvalitet, inflytande, glädje och lärande

I förskolan bildar omsorg, fostran och lärande en helhet för ditt barn. Tidigare kallades förskola för dagis.

Alla våra verksamheter ska präglas av kvalitet, inflytande, glädje och lärande. Vi strävar efter att du som vårdnadshavare ska uppleva och vara en del av detta. Varje år utvärderar och granskar personalen tillsammans med förskolechefen kvaliteten i sin egen verksamhet för att synliggöra vad som är bra och vad som kan förbättras.
Vi lägger stor vikt vid barnets pedagogiska miljö. Miljön ska vara rolig, trygg och utmana till lek, aktivitet och utforskande. Alla barn ska ha möjlighet till inflytande över sin dag och lära sig ta ansvar för sitt handlande, allt efter mognad.

Vi strävar efter ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare, för ditt barns bästa.

InfoMentor i förskolan

Som vårdnadshavare till barn i Höörs kommuns kommunala förskoleverksamhet finns nu möjlighet att följa barnets utbildning. Här finns information om InfoMentor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.