E-tjänster och blanketter för skola, förskola och fritidshem

Välkommen till e-tjänsterna för skola, förskola och fritidshem, IST och Infomentor

E-tjänster och blanketter

I e-tjänster och blanketter kan du som vårdnadshavare själv skicka in ärenden som:

IST

På IST förskola, grundskola och fritidshem kan du som vårdnadshavare:

  • Ansöka om plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Omplacering inom förskolan
  • Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Ändring av schema
  • Anmälan av inkomst
  • Relationsuppgifter
  • Ansökan om plats på grundskola
  • Skolbyte
  • Anmälan om utflytt från grundskola

Här kan du följa ditt ärende gällande ditt barn eller elev. För att ta del av detta behöver du logga in med din e-legitimation eller mobilt BankID. Har du inte e-legitimation kan du få det via din bank, post, skatteverket eller Telia. Har du inte möjlighet att skaffa e-legitimation kan du kontakta Barn- och utbildningssektorn för information. Vid frågor kontakta administratören på enheten.
Avgifter och regler inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg finner du på vår webbplats.

InfoMentor

I Höör använder vi lärplattformen InfoMentor i förskolan, skolan och på fritidshemmet. I InfoMentor finns möjlighet för skolpersonalen att lägga ut schema, läxor, information, bedömningsmatriser, utvecklingssamtalstider och annat material. Du som vårdnadshavare får inloggningsuppgifter via e-post eller vanlig post.

Det finns informationssidor till dig som vårdnadshavare på olika språk. Där kan du läsa mer om olika funktioner och även hur appen fungerar.

För att ta del av informationen i InfoMentor kan du använda:

InfoMentor: Tidsregistrering

I InfoMentor anger du tiderna när ditt barn ska vara i förskolan eller på fritidshemmet. Där kan ni även kommunicera om det skulle bli förändringar till exempel att någon annan ska hämta barnet.

InfoMentor förskolan

Som vårdnadshavare till barn i förskoleverksamheten finns möjlighet att följa barnets utbildning i förskolan och få information via lärplattformen InfoMentor. Här får vårdnadshavarna löpande ta del av bilder och dokumentation kring förskolans aktiviteter och underlag inför utvecklingssamtalet finns där.

För att förskolan ska kunna publicera bilder från verksamheten där barnet är med krävs ett samtycke från vårdnadshavarna, vilket medges alternativ avslås på särskild blankett som lämnas i samband med inskolningen av personalen. Det är frivilligt att samtycka till att foto eller film där ditt barn synliggörs för andra vårdnadshavare på samma förskola. Förskolan är skyldig att följa vårdnadshavares önskemål och beslut kan ändras från vårdnadshavares sida om så önskas.

Förskolan registrerar barnens närvaro på lärplattformen för att få en mer säkerställd och lättillgänglig överblick av närvarande barn samt kunna in- och ut-registrera barnen dagligen för ökad säkerhet och uppföljning. Meddelanden kan också därigenom sändas mellan förskola och hem på ett enkelt sätt. Vårdnadshavare ombeds att registrera barnets schematider direkt i lärplattformen och att uppdatera löpande vid förändringar.

Glömt lösenord eller problem med inloggning

Använd länken på InfoMentors inloggningssida. Skriva in era uppgifter så kommer där nytt lösenord via e-post. Har du problem med inloggningen kontakta administratören på din enhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.