Miljö i förskolan och skolan

Höörs kommun arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barnens vardag. Yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre. En hälsosam miljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial.

En handlingsplan för förskolorna i Höörs kommun är framtagen och utgår från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.