Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom förskola och skola? Då vill vi att du berättar det för oss! Ett klagomål ska i första hand hanteras där det har uppstått.

Rutin för synpunkter eller klagomål för Höörs kommuns enheter

  1. Kontakta förskolan eller skolan: Om du har synpunkter eller klagomål är det viktigt att du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter lämnas därför till lärare eller annan berörd personal. Kontaktuppgifter till personal finns på InfoMentor.
  2. Kontakta rektor: Om du inte är nöjd med hur verksamheten har hanterat din synpunkt kontaktar du rektor. Kontaktuppgifter till rektor finns under respektive verksamhet på Höörs kommuns hemsida.
  3. Kontakta huvudmannen: Om du inte är nöjd med de svar du har fått från verksamheten eller rektor kan du vända dig till Höörs kommun och Barn och utbildningsnämnden som är huvudman för verksamheten. Det gör du via avsedd e-tjänst. Det är Barn- och utbildningssektorn som tar emot och hanterar ditt klagomål.

Gäller klagomålet eller synpunkten annan verksamhet än Höörs kommuns enheter

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola eller skola ska du vända dig direkt till den verksamheten det berör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.