Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Synpunkter eller klagomål – förskola eller skola

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom förskola och skola? Då vill vi att du berättar det för oss! Ett klagomål ska i första hand hanteras där det har uppstått.

Rutin för synpunkter eller klagomål för Höörs kommuns enheter

  1. Kontakta förskolan eller skolan: Om du har synpunkter eller klagomål är det viktigt att du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter lämnas därför till lärare eller annan berörd personal. Kontaktuppgifter till personal finns på InfoMentor.
  2. Kontakta rektor: Om du inte är nöjd med hur verksamheten har hanterat din synpunkt kontaktar du rektor. Kontaktuppgifter till rektor finns under respektive verksamhet på Höörs kommuns hemsida.
  3. Kontakta huvudmannen: Om du inte är nöjd med de svar du har fått från verksamheten eller rektor kan du vända dig till Höörs kommun och Barn och utbildningsnämnden som är huvudman för verksamheten. Det gör du via avsedd e-tjänst. Det är Barn- och utbildningssektorn som tar emot och hanterar ditt klagomål.

Gäller klagomålet eller synpunkten annan verksamhet än Höörs kommuns enheter

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola eller skola ska du vända dig direkt till den verksamheten det berör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.