Grafisk profil

Grafisk profil är inte bara logotyp, utan också typsnitt, färg och form. Syftet med en grafisk profil är bland annat tydlighet. Det ska vara tydligt att det är Höörs kommun som är avsändare.

Ett enhetligt och snyggt utseende på brev, annonser, foldrar och allt annat material från kommunen bidrar också till att stärka kommunens varumärke.

Grafisk profilmanual som stöd

Den grafiska profilen ska tillämpas på allt material, både internt och externt. Vår profilmanual visar våra typsnitt, färger och mönster, samt hur kommunens logotyp får användas. Den ger också exempel på tillämpningar. Som fristående bilagor till vår manual finns riktlinjer för hur fordon, kläder och skyltar ska se ut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.