Vilket stöd kan du få?

Du som är äldre kan få stöd med bland annat hemtjänst, trygghetslarm, boende och olika typer av hjälpmedel.

Kontakta social sektors biståndshandläggare om du har frågor och vill ansöka om stöd. Du når dem på mottagningstelefon: 0413-284 53.

Telefontiden är måndag till fredag mellan klockan:  08.00 – 09.30 och 10.30 – 12.00.

Biståndshandläggarna bedömer din situation och fattar sedan beslut om stödinsatser.  Ibland behöver vi göra ett hembesök. Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.