Vilket stöd kan du få?

Du som är äldre kan få stöd med bland annat hemtjänst, trygghetslarm, boende och olika typer av hjälpmedel.

Det är biståndshandläggaren som beslutar om vilken hjälp du får. Våra handläggare utgår från rätten till en skälig levnadsnivå, enligt socialtjänstlagen. Ibland behöver vi göra ett hembesök hos dig.

När du vill ansöka om hjälp kontaktar du biståndshandläggarnas mottagningstelefon under telefontid, se kontaktrutan.

Kontakta social sektors biståndshandläggare om du har frågor och vill ansöka om stöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.